Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR)

Sveriges Cancersjukas Riksförbund har funnits sedan 1976 och har delat ut bidrag till cancersjuka från det att förbundet startades. Vi är ett riksomfattande ideellt förbund som arbetar för att förbättra tillvaron för cancersjuka, oavsett cancertyp och för så väl vuxna som barn. Vi verkar också för att bidra med pengar till cancerforskning.

De människor som drabbats av cancer kan söka ekonomiskt eller rekreationsbidrag från vårt förbund. Det kan vara bidrag till cancermediciner eller alternativa behandlingar som är väldigt kostsamma för de cancersjuka. Förbundet har särskilda ansökningsblanketter.

Vi hjälper människor med ekonomiskt bidrag p.g.a. stora omkostnader i samband med sjukdomen.

När en person blir sjuk i cancer så blir den ekonomiska belastningen märkbar. Konsekvenserna blir också ekonomiska förluster p.g.a. långa sjukskrivningsperioder, resor till och från sjukhus, behandlingar och dyra mediciner m.m.

 

Vi vill stödja, uppmuntra och underlätta  för de cancersjuka och deras levnadsförhållanden genom att sätta en välbehövlig guldkant på deras tillvaro.

Som stöd kan Du hjälpa dessa personer med ett bidrag genom att som enskild eller företagare donera ett belopp till förbundet. Det kan Du göra genom att ringa kansliet och lämna Ditt namn och fullständiga adress. Då bifogar vi Dig ett inbetalningskort med Dina uppgifter på som Du sedan i Din tur kan använda för att stödja de cancerdrabbade med.Du kan också bli medlem i förbundet. Medlemsavgiften är 100:- om året.

 

Plusgiro/Bankgiro

Bankgiro 5140-2352

Plusgiro 30 28 52 - 9

Vi tackar för Ditt generösa bidrag och hoppas Du ska stödja de cancerdrabbade igen.


Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR)
Barksväg 14 nb, Box 7107, 170 07 Solna
Telefon 08-31 82 05, Telefax 08-32 07 60, E-post info@cancersjukasriks.se

Tipsa någon om denna sidaTipsa en vän