Om förbundet

Sveriges Cancersjukas Riksförbund har funnits sedan 1976. Vi är ett riksomfattande ideellt förbund som arbetar för att förbättra tillvaron för cancersjuka, oavsett cancertyp och för så väl vuxna som barn. Vi verkar också för att bidra med pengar till cancerforskning.

De människor som drabbats av cancer kan söka ekonomiskt eller rekreationsbidrag  från vårt förbund. Det kan vara bidrag till cancermediciner eller alternativa behandlingar som är väldigt kostsamma för de cancersjuka.

Förbundet har särskilda ansökningsblanketter.

En blankett för ekonomiskt stöd och en för rekreationsbidrag.

Vi hjälper människor med ekonomiskt bidrag pga stora omkostnader i samband med sjukdomen.

När en person blir sjuk i cancer så blir den ekonomiska belastningen märkbar. Konsekvenserna blir också ekonomiska förluster pga långa sjukskrivningsperioder, resor till och från sjukhus, behandlingar och dyra mediciner m.m. Högkostnadskortet täcker inte alla kostnader som de cancersjuka blir belastade med pga cancersjukdomen.

 

Vi vill stödja, uppmuntra och underlätta för de cancersjuka och deras levnadsförhållanden genom att sätta en välbehövlig guldkant på deras tillvaro. Som stöd kan Du hjälpa dessa personer med ett bidrag genom att som enskild eller företagare donera ett belopp till förbundet. Det kan Du göra genom att ringa kansliet och lämna Ditt namn och fullständiga adress. Då sänder vi Dig ett inbetalningskort med Dina uppgifter som Du sedan i Din tur kan använda för att stödja de cancerdrabbade med.

Vill Du stödja vår verksamhet kan Du göra det genom att:

  • Testamentera medel som i sin helhet kommer cancersjuka tillgodo.
  • Genom minnesgåva hedra en anhörig eller vän.
  • Du kan också bli medlem i förbundet.
    Medlemsavgiften är 100 kronor om året.

Vi tackar alla företag och privatpersoner för de generösa bidrag som Ni skänkt år 2018 till förmån för de cancersjuka personer som sökt ekonomisk hjälp ur denna fond. Vi i styrelsen hoppas Ni ska stödja de cancerdrabbade fortsättningsvis.

Styrelsen/Sveriges Cancersjukas Riksförbund


Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR)
Barksväg 14 nb, Box 7107, 170 07 Solna
Telefon 08-31 82 05, Telefax 08-32 07 60, E-post info@cancersjukasriks.se

Tipsa någon om denna sidaTipsa en vän