Obs! Sveriges Cancersjukas Riksförbund(SCR) 

Hej!

Vi har ansökningsstopp från 27 november 2018 och tillsvidare. Under stoppet tar vi inte emot några nya ansökningar. Vi meddelar på hemsidan och telefonsvararen om när vi hävt stoppet igen. 

 Med vänlig hälsning  Sveriges Cancersjukas Riksförbund

 

Kriterier :

Hos oss kan Du som cancersjuk ansöka om ekonomiskt bidrag  som  tex fördyrade omkostnader i samband med sjukdom, eller rekreationsbidrag som kan gälla bidrag till rehabiliteringsresa, alternativa behandlingar eller något annat Du behöver. Vi vill hjälpa till med att sätta en välbehövlig guldkant på tillvaron. 

Nu erbjuder vi de som söker bidrag ur fonden gratis medlemskap första året. Medlemsavgiften är 100:- om året. Skriv  önskar medlemskap på ansökningsblanketten om du vill bli medlem i vårt förbund. Sedan registreras du i vårt medlemsregister.

För att söka bidrag från oss måste en särskild ansökningsblankett fyllas i. Du får den antingen genom att beställa den från oss på tel 08 - 31 82 05 eller från denna hemsida www.cancersjukasriks.se och genom att kontakta en kurator vid det sjukhus där du behandlas. Du kan också skicka ett mail till info@cancersjukasriks.se så skickar vi dig en blankett.

Vår fond har begränsade resurser vilket innebär att vi inte kan bevilja stora belopp till enskild person för till exempel långa vistelser på behandlingshem, resor till Santa Monica eller dylikt. Belopp upp till 5000 kronor behandlas av vår särskilda bidragsgrupp. Summor därutöver beslutas av styrelsen och förekommer mycket sällan.

När det gäller själva ansökan finns det några saker som är viktiga att tänka på. Var noga med att skriva  dina uppgifter tydligt på din ansökan.  Aktuell sjukdomsbild - diagnos och behandling samt tidsperspektiv - måste framgå tydligt av de uppgifter som fylls i. Ansökan skall vara undertecknad av kurator, alternativt läkare, samt innehålla en motivering av densamma. Det är mycket viktigt att alla uppgifter fylls i. Gäller ansökan ett barn är det föräldrarnas inkomst som skall fyllas i. Uppgiften kan inte uteslutas. Du som söker har cancer eller har haft det inom en 5 års period. Insjuknar man på nytt igen i cancer efter 5 år , så kan man söka bidrag igen.

 Det är viktigt att uppgifter på både maka och makes eller sambos årsinkomst finns antecknat på ansökningsblanketten. Detta pga att den sammanlagda årsinkomsten räknas samman när bidragsgruppen handlägger Din ansökan. Skicka därför in kopior på Era  skattedeklarationer. 

Obs! Deklarationsunderlag för år 2018

 

Besked om slutlig skatt enligt 2018 års taxering från skattemyndigheten.

 Vi har en inkomstgräns för makar på 400.000:- brutto och ensam person 250.000:-. Bruttoinkomsten beräknas på beskattningsbarförvärvsinkomst. Skicka in sidan 4 på din skattedeklaration.

Det är också viktigt att Du fyller i ditt bankkontonummer och clearingsnummer eller Ditt plusgironummer på blanketten så att vi kan betala ut bidraget via Internet. Var noga med att skriva ditt telefonnummer på ansökan. Hemtelefon och mobilnummer. Så vi kan nå dig om du får beviljat ett bidrag ur fonden. Om du under väntetiden flyttar eller byter adress och telefonnummer, så ring in och meddela oss om det. Så vi kan nå dig sen när din ansökan är färdig behandlad.

Har en person blivit beviljad bidrag från SCR tidigare måste det gå 24 månader från det att man fått utbetalt ett bidrag till det att man kan söka igen.  Dessa ansökningar tas inte emot  som kommer in för tidigt ,och returneras tillbaks med ett brev om det.

Handläggningstiden för ansökningar är inte så lång just nu. Bidragen betalas ut i datumordning vart efter det registrerats i fonden och behandlats av bidragsgruppen.

Beslutsförfarande

  • Ansökan registreras i vårt dataregister.
  • Ansökningarna behandlas i datumordning.
  • Ansökningarna beviljas, avslås eller bordläggs på grund av komplettering av ansökan.
  • Besluten meddelas kansliet.

 

De som beviljas bidrag får inget besked förrän pengarna betalas ut.

Vi meddelar via telefonsamtal om när pengarna ska betalas ut.

Var därför noga med att skriva både hemtelefonnumret och mobiltelefon numret på din ansökan.  Så vi kan nå dig innan vi betalar ut ditt bidrag. Kontrollera också att ditt bankkontonummer och  Clear nummer stämmer. Vi får in många ansökningar med ofullständiga bankkontouppgifter. Swedbank har alltid 5 siffrigt Clear nummer.
Beviljade belopp sänds via checkkontot så snart klartecken kommer från styrelsen att pengar kan delas ut.

Frågor gällande ansökan och kriterier när det gäller att söka bidrag. Ring till vårt kansli Tel.08-31 82 05 telefontid vardagar mellan kl 10.00 - 16.00.

 


Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR)
Barksväg 14 nb, Box 7107, 170 07 Solna
Telefon 08-31 82 05, Telefax 08-32 07 60, E-post info@cancersjukasriks.se

Tipsa någon om denna sidaTipsa en vän