Kontakta oss

Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR)

Besöksadress:

Barksväg 14 nb
170 07 Solna

Postadress:

Box 7107 17007 Solna

Organisationsnummer 802006-7602
Styrelsens säte: Stockholm

Plusgiro/Bankgiro

Bankgiro 5140-2352

Plusgirokonto 302852-9

 

Har Du frågor om förbundet är Du välkommen att kontakta nedanstående kanslipersonal.

Sveriges Cancersjukas Riksförbunds kanslipersonal

Kanslichef Marie-Louise Nynäs

Medarbetare Halina Wermason

Telefontid vardagar från kl 10.00-16.00

Telefon till kansliet 08-31 82 05

Telefax 08-32 07 60
E-post info@cancersjukasriks.se


Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR)
Barksväg 14 nb, Box 7107, 170 07 Solna
Telefon 08-31 82 05, Telefax 08-32 07 60, E-post info@cancersjukasriks.se

Tipsa någon om denna sidaTipsa en vän