Ansökningsblanketter

Här kan Du hämta förbundets ansökningsblanketter.Det är en blankett för Ekonomiskt bidrag som tex fördyrade omkostnader i samband med sjukdom.Det andra bidraget är Rekreationsbidrag som resor till behandlingshem eller en resa till utlandet för att sätta en guldkant på tillvaron efter svåra tuffa behandlingar. Dessa blanketter ska skrivas under av en läkare eller kurator innan de skickas in till förbundet. Det högsta beloppet man kan söka i bidrag är 5000kronor. Det går bara att söka ett bidrag i taget.

Skicka med kopia på Din skattedeklaration.

Ansökan om ekonomiskt bidrag

Ansökan om rekreationsbidrag


Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR)
Barksväg 14 nb, Box 7107, 170 07 Solna
Telefon 08-31 82 05, Telefax 08-32 07 60, E-post info@cancersjukasriks.se

Tipsa någon om denna sidaTipsa en vän